Stanisława Gujska urodziła się w 1944 roku w maleńkiej
wsi Lipniak w powiecie siedleckim.
Wiersze próbowała pisać już w szkole podstawowej. Marzyła wtedy o zawodzie nauczycielki, co spełniło się po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Siedlcach.
Rozpoczęła pracę z dziećmi niepełnosprawnymi w szkole specjalnej w Ignacowie koło Mińska Mazowieckiego.
Doskonaliła się w kierunku logopedii, terapii pedagogicznej oraz muzyki z rytmiką. Często pisała i uczyła dzieci własnych wierszyków, aby uatrakcyjnić zajęcia szkolne.
Pierwsze publikacje ukazały się już po jej przejściu na emeryturę. Były to pojedyncze teksty w "Świerszczyku"
i "Echu Podlasia". W sumie wydała 13 książek, w większości tomików z wierszami. Jej wiersze umieszczane są również
w antologiach utworów dla dzieci. Poetka często i chętnie spotyka się ze swoimi czytelnikami, opowiadając im o swojej wspaniałej przygodzie z poezją.

Opracowanie A. Szczepanik